Navigatie

Disclaimer - Expert.nl

Disclaimer voor https://www.expert.nl
Expert Webwinkel B.V. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Expert Webwinkel, verleent u hierbij toegang tot https://www.expert.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. 

Via de promotiewebsite (promoties.expert.nl), die als onderdeel van expert.nl fungeert, wordt de klant uitgenodigd om een promotieproduct te registreren, als een product daarvoor in aanmerking komt. Expert Webwinkel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

Beperkte aansprakelijkheid bij kennelijke fouten
Expert Webwinkel spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Expert Webwinkel. 


Nieuwsbrief
Expert Webwinkel spant zich in om de inhoud van de nieuwsbrief zo correct mogelijk te verzenden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten in de nieuwsbrief geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Expert Webwinkel. 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Expert Webwinkel en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Expert Webwinkel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.