Navigatie

Algemene voorwaarden reviews

Door inhoud in te zenden naar Expert, verklaart u en garandeer u het volgende:

 • Alle door u gepubliceerde inhoud is accuraat en waarheidsgetrouw samengesteld.
 • U heeft het product bij Expert gekocht.
 • U heeft het product zelf gebruikt.
 • U bent ten minste 18 jaar oud op moment van aankoop.
 • Het gebruik van de door u aangeboden inhoud is geen schending van deze gebruiksvoorwaarden en brengt geen schade toe aan personen of entiteiten.
 • U heeft de inhoud opgesteld vrij van ongepast taalgebruik.
 • U verzekert dat de inhoud niet vals, onnauwkeurig of misleidend is;
 • U verzekert dat de inhoud geen inbreuk maakt op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of privacyrechten van een derde partij;
 • U verzekert dat de inhoud niet in strijd is met enige wet, voorschrift of regel (inclusief maar niet beperkt tot exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, regels inzake gelijkheid en misleidende reclame);
 • De inhoud niet lasterlijk, smadelijk, opruiend, discriminerend op grond van godsdienst etnische afkomst is.
 • De inhoud niet bedreigend, intimiderend of belastend kan zijn voor een of meerdere personen binnen Expert, een partnerschap of een bedrijf;
 • U verzekert dat de inhoud niet tegen betaling of een andere vergoeding van een derde partij heeft ontvangen;
 • U verzekert dat de inhoud geen informatie bevatten over andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers;
 • U verzekert dat de inhoud geen computervirus, computerwormen of andere potentieel schadelijke computerprogramma's of bestanden bevatten.
 • U verzekert dat u, en niet Expert, verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw inzending. Expert haar winkels, werknemers, partners, gelieerde ondernemingen, of externe dienstverleners en hun respectievelijke functionarissen, agenten en werknemers kunnen zich niet beroepen op de door u verstrekte content.

Door inhoud in te zenden naar Expert, gaat u ermee akkoord dat:

 • Expert of een van de Expert officiële vertegenwoordigers, directeuren, agenten, Expertwinkels, werknemers en externe dienstverleners te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, eisen, schade en gevolgschade van welke aard dan ook, bekend of onbekend, met inbegrip van gerechtvaardigde juridische kosten van advocaten, die voortvloeien uit uw verzuim om te voldoen aan uw verklaringen en garanties zoals hierboven uiteengezet of uw schending van welke wet dan ook of van de rechten van een ander.
 • Voor alle door u ingezonden inhoud verleent u Expert een onafgebroken, onherroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar recht en licentie om deze inhoud te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, in zijn geheel te verwijderen, aan te passen, te publiceren, te vertalen en er afgeleide werken van te maken en/of deze inhoud te verkopen en/of te distribueren en/of op te nemen in enige vorm, media of technologie over de gehele wereld zonder enige vergoeding aan u.
 • Alle door u ingezonden inhoud zal worden gebruikt naar eigen discretionaire bevoegdheid van Expert.
 • Expert behoudt zich het recht voor om inhoud op de Expertwebsite te bewerken, in te korten, spellingsfouten aan te passen of te verwijderen die Expert, naar eigen beoordelingsvrijheid, niet in overeenstemming acht met de richtlijnen of enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.
 • Expert kan niet garanderen, dat u in de gelegenheid zal worden gesteld, om de aangeboden inhoud door u ingezonden te bewerken of te verwijderen.
 • Beoordelingen en schriftelijke opmerkingen worden normaliter binnen drie tot zes werkdagen gepubliceerd.
 • Expert behoudt zich het recht voor om inzendingen te verwijderen of af te wijzen, om welke reden dan ook.
 • Door uw e-mailadres in te dienen aan Expert in verband met uw beoordeling, geef u Expert toestemming om uw e-mailadres te gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot de status van uw beoordeling en andere administratieve zaken.
 • Uw gegevens zullen niet door Expert worden samengevoegd met andere gegevens of voor andere doeleinden worden verwerkt.

Hoe komen de beoordelingen op www.expert.nl tot stand?

 • Om het maken van een aankoopbeslissing voor andere klanten te vereenvoudigen, zal Expert een link mailen waarbij wij u de mogelijkheid bieden om een beoordeling in te dienen, van het gekochte product, die zichtbaar zijn bij de desbetreffende productpagina op Expert.nl.
 • De beoordelingen worden in chronologische volgorde gesorteerd, zodat je altijd de meest recente beoordelingen te zien krijgt.
 • Het is mogelijk om achteraf een inzending te verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via info@expert.nl.
 • De vermelding "product gekocht" in een beoordeling geeft aan dat de beoordeling is gemaakt na een daadwerkelijke aankoop door de klant. Dit kan het geval zijn na een aankoop in een van onze Expertwinkels of onze online winkel.
 • De gepubliceerde productbeschrijvingen zijn geen verklaringen, claims en/of meningen van Expert, in het bijzonder neemt Expert deze inhoud niet over als haar eigen inhoud.
 • Expert behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen bijdragen te verwijderen. Dit geldt in het bijzonder in het geval van duidelijk onjuiste of irrelevante bijdragen (bv. spam of nepbeoordeling) en/of in het geval van schending van rechten van derden (bv. auteursrechten en/of persoonlijke rechten).